การเช่า ใช้บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต ในการทำสัญญา

  1. การมัดจำ ลูกค้าสามารถเลือกได้จะวางบัตร ประชาชน หรือ พาสปอร์ต ไว้ที่ร้าน หากไม่สะดวก สามารถวางเงินมัดจำได้
  2. เช่า 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง นับเวลาเริ่มต้นจากปล่อยรถ จนถึงคืนรถ ส่วนเกินคิดชั่วโมงละ 50 บาท (ปัดเศษนาทีขึ้น) หากเกิน 4 ชั่วโมง คิดค่าปรับเพิ่ม 1 วัน
  3. น้ำมันคืนเต็มถัง (น้ำมัน Gasohol 91 หรือ Gasohol 95) หากไม่เต็มถัง ปรับตามเรทราคาของทางร้าน
  4. ทางร้านเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00 น. – 17.30 น.สามารถคืนรถได้เฉพาะช่วงเวลาเปิด-ปิดร้านเท่านั้น หากเกินเวลาปิดร้าน เสียค่าปรับชั่วโมงละ 200 บาท